0.15/ανά τεμάχιο
3.60/ανά τεμάχιο

Αξεσουάρ Δωματίου

K52 non-woven σακούλα απλύτων

0.79/ανά τεμάχιο

Αξεσουάρ Δωματίου

K53 Plastic door hanger “Do not disturb”

1.40/ανά τεμάχιο

Αξεσουάρ Δωματίου

K58 Black plastic pen

0.29/ανά τεμάχιο

Αξεσουάρ Δωματίου

K61 Black plastic pen

0.31/ανά τεμάχιο

Αξεσουάρ Δωματίου

K63G Μαύρο πλαστικό στυλό

0.29/ανά τεμάχιο

Αξεσουάρ Δωματίου

K63S Μαύρο πλαστικό στυλό

0.29/ανά τεμάχιο

Αξεσουάρ Δωματίου

K68 Black plastic ball point pen

0.39/ανά τεμάχιο

Αξεσουάρ Δωματίου

L3 Πλαστική σακούλα απλύτων

0.25/ανά τεμάχιο

Αξεσουάρ Δωματίου

L5 non-woven σακούλα απλύτων

0.55/ανά τεμάχιο

Αξεσουάρ Δωματίου

L57BG Μαύρο μεταλλικό στυλό

0.59/ανά τεμάχιο
1.65/ανά τεμάχιο
2.25/ανά τεμάχιο